ammoniummetavolframat(AMT)

ammoniummetavolframat(AMT)

Ammoniummetavolframat (AMT) är en viktig mellan föreningar av volfram hydrometallurgisk process, är gulaktigt vita kristaller. Lösligheten är den största i volframföreningar som är större än 300 g WO3/100ml H2O (in 25℃).

Syraneutralisation är ett förfarande för framställning av den partiella vägen för ammoniumvolframat, kan använda organisk syra (t ex myrsyra, ättiksyra, citronsyra, mjölksyra, etc), kan också använda oorganisk syra (t ex syra, salpetersyra, etc. ). Organisk syra är lätt och lätt att använda, men priset är dyrare, kostnaden är en stor nackdel. Oorganisk syra, acidis salpetersyra lätt att få och billiga, som utarbetats av salpetersyra är enkel teknik och utrustning, så det uppmärksamheten hos människor och få industriella tillämpningar.

Ammoniummetawolframat kan tillverkas i olika process, framställs vanligen från ammoniumparavolframat (APT) av China Online. Ammoniummetavolframat är kortsluten för AMT. Innehållet i WO3 av AMT är över 90,00% eller 91,00%. Det uppfattas som vitt kristallint pulver, ser ut som ammoniumparavolframat, men olöslig i vatten. Ammoniummetawolframat används ofta i petroleumindustrin , keramisk industri, brandsäkra tyger och skulle kunna användas som material för metall volfram, volframlegering och ect ..